Created by BCL easyConverter SDK 3 (HTML Version)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Szolgáltató weblapján (szamitogepszakuzlet.hu; a továbbiakban: weboldal/webshop) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan hozzáférhető, kinyomtatható és letölthető a következő weboldalról: szamitogepszakuzlet.hu/index.php?act=dokumentumok. A weboldal üzemeltetője a szolgáltató.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: VNM Zrt.

A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

A szolgáltató levelezési címe: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@szamitogepszakuzlet.hu

Cégjegyzékszáma: 13-10-041178

Adószáma: 23335509-2-13

Telefonszáma: 06-1-878-1848 Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank

Számlaszám: 1091 8001-0000 0059-7902 0008

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78559/2014. A szerződés nyelve: magyar

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére.

1.ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Eker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a szamitogepszakuzlet.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.3.A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen általános szerződési feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.4.A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

1.5.A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát

12 / 1. oldal

és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

1.6.A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1.7.A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

1.8.A Felek között az áru megvásárlásával kapcsolatban magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a megrendelést iktatószámmal látja el, és a megrendelés száma alapján adatbázisban iktatja, amely alapján a Felhasználó a megrendelést követő 2 éven belül azt bármikor visszanézheti, ellenőrizheti a weboldalra történő belépését követően a ’Fiókom’ oldalon a ’Rendeléseim’ menüpontban.

1.9.A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

2.1.A webshopban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adó mértékét, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.2.A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék, csomagolása vagy tényleges kinézete, megjelenése miatti különbözőség miatt.

2.3.Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, azok termékek melletti feltüntetésével.

3.A RENDELÉS MENETE

3.1.A Felhasználó regisztráció és fiók létrehozása nélkül is tud rendelni a webáruházból, azonban a rendelés(ek) állapotának nyomon követése és a rendelés(ek) megkönnyítése érdekében ajánlott egy rövid regisztrációval fiókot létrehozni.

3.2.Felhasználó a regisztrációját (számlázási név, cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma és bejelentkezési adatok [e-mail cím és jelszó] megadását) követően tud bejelentkezni a webshopban létrehozott fiókjába.

3.3.A Felhasználó a kereső(k) és szűrők segítségével megkeresi a megvásárolni kívánt terméket, a termék darabszámát, – esetlegesen színét – , illetve méretét kiválaszthatja.

3.4.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely a mindenkori általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

12 / 2. oldal

3.4.1.A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.5.Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár vagy információ kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0,-" Ft-os vagy "1,-" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a fenti téves áron szállítani, hanem a hiba felismerését követően haladéktalanul felajánlhatja a megrendelő részére a valós és helyes áron történő szállítást, amely ismeretében a Felhasználó következmények nélkül elállhat vásárlási szándékától.

3.6.Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket a „Kosárba” gomb megnyomásával. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

3.7.Amennyiben Felhasználó további terméke(ke)t szeretne kosárba helyezni, megkeresi, kiválasztja azokat és a fentiek szerint kosarába helyezi a méret kiválasztását követően. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt terméket, ideértve azok lényeges tulajdonságait is (pl. darabszám, méret, szín). A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosárból a termékeket. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

3.8.Amikor a Felhasználó véglegesíteni szeretné a kosara tartalmát, és megrendelni a terméke(ke)t, a ’Kosár’ gomb megnyomásával megtekintheti a kosara tartalmát; majd a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk megadását követően ’A megrendelés elküldése’ gomb megnyomásával továbbítja a webshop felé megrendelési szándékát, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel, kézbesítéssel kapcsolatos megjegyzéseit.

3.9.Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.10.Ezt követően a Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

3.10.1.Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Utánvételes fizetési mód esetén kizárólag készpénzzel történő fizetés lehetséges.

3.10.2.Bankkártyás fizetés: Amennyiben a rendelés értékét bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a „Fizetés bankkártyával” fizetési módot. Online fizetési partnerünk az OTP Bank; a részletes online fizetési feltételeket itt találja.

3.10.3.Előre fizetés: Amennyiben a rendelés értékét a szállítás előtt ki kívánja egyenlíteni, akkor a Szolgáltató bankszámlájára utalja át a vásárlása vételárát, közleményben hivatkozva a megrendelésszámra.

Az online fizetés partnerünk az OTP Bank által kerül lebonyolításra az aktuális legfokozottabb biztonsági előírásoknak megfelelően. A rendelési folyamat végén a Felhasználó az OTP Bank online fizető felületének oldalára lesz átirányítva, ahol a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani.

3.11.Szállítási költség:

Webáruházunk futárszolgálat útján szállítja házhoz a megrendeléseket, amely szállítási költség:

25.000.- Ft alatti megrendelésnél 1.270,- Ft, 25.000.- Ft feletti megrendelésnél ingyenes.

3.12.A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mailben visszaigazolást kap a megrendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem

12 / 3. oldal

érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz vagy hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy bármi okból nem tud üzenetet fogadni (pl. elérte a fiókjához tartozó tárhely maximumát). A megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Felhasználó között.

3.13.A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (jótállási jegyet) elektronikus úton küldjük meg. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken vagy a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, továbbá sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése, hagyományos csomag esetén munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

4.A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

4.1.A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

4.2.A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el (igazolja vissza), amelyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

4.3.Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legkésőbb 4 (négy) munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

4.4.Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által előre fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

4.5.Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

4.6.A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

5.ELÁLLÁS JOGA

5.1.A Fogyasztó – a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, amennyiben a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult a szerződést 14 napon belül (beleértve a 14. napot is) indokolás nélkül felmondani.

5.2.Az elállási/felmondási határidő a

b)termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

12 / 4. oldal

c)több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

d)több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

e)termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

5.3.A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

5.4.A fentiek alapján az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó online felületünkön szamitogepszakuzlet.hu/index.php?act=dokumentumok, továbbá benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ebben az esetben a Szolgáltató dönt, az elállás/felmondás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja.

5.5.Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát az 5.2 pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása hogy az elállási/felmondási jogát a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.6.A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2040 Budaörs, Gyár utca 2. szám címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni vagy visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

5.7.Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését illetve visszautasíthatja az elállási jog gyakorlását olyan termék esetében, amelyet használtak – a kipróbálás esetét kivéve –, illetve ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

5.8.Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet

5.8.1.a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,

5.8.2.romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (élelmiszer, étrend-kiegészítők);

5.8.3.olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (fehérnemű, fürdőruha, kozmetikai termék);

5.8.4.olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

5.8.5.lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

5.9.A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a Fogyasztó felé felmerült kiszállítási díjat is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott . A Termék visszaszállítási díját (annak közvetlen költségét) a Szolgáltató nem téríti meg. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termék árának és a kiszállítási díjnak a visszatérítését mindaddig visszatartsa, amíg a termék hozzá vissza nem érkezett, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

12 / 5. oldal

5.10.A visszatérítés során elsősorban banki átutalással történő fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja vagy kérelmezi; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Hibásan, olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért Szolgáltató a felelősséget kizárja.

5.11.A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

5.12.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

5.13.A Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

5.14.A kiszállított csomag átvételének megtagadása nem minősül az elállási jog gyakorlásának és ebben az esetben a kiszállítási, mint visszaszállítási költséget Szolgáltató jogosult kiszámlázni az Ügyfél részére.

5.15.A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

6.KELLÉKSZAVATOSSÁG

6.1.Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a webshopot üzemeltető cég (vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2.Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – a jótállás szerinti vagy az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.3.Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozások közötti jogviszonyban 1 év kellékszavatossági jog biztosított.

6.4.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.5.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.TERMÉKSZAVATOSSÁG

7.1.Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatosság meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a jog nem illeti meg.

12 / 6. oldal

7.2.Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.3.Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.4.Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.5.Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.6.A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

7.6.1.a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

7.6.2.a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

7.6.3.a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.7.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.JÓTÁLLÁS (GARANCIA)

8.1.Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás (VNM Zrt.) jótállásra köteles.

8.2.A Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékekre a jótállás időtartama a vásárlástól számított 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.3.Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás a vásárlástól számított fenti határidőkön belül jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást (teljesítést) követően keletkezett. Így a Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő fenti határidők elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.

8.4.Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből,

12 / 7. oldal

illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.5.A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

8.6.A termék visszaküldésének költségét ebben az esetben is a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, azonban lehetőség van arra, hogy jótállási/szavatossági igény esetén a terméket 2040 Budaörs, Gyár utca 2. szám alatt a Megrendelő személyesen leadja.

8.7.Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1.Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.2.Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.3.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.4.Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.5.Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.6.Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9.7.Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.8.Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.9.Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12 / 8. oldal

9.10.Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak.

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

10.PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1.Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2.Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3.Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4.Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

11.ADATVÉDELEM

11.1.A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: szamitogepszakuzlet.hu/index.php?act=dokumentumok

12. TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKALMAZOTT INFORMÁCIÓS RENDSZER BIZTONSÁGÁRÓL, A HONLAP BIZTONSÁGA

12.1.A szamitogepszakuzlet.hu áruház alatt működő információs rendszer biztonsági foka megfelel az általában elvárhatónak. Szolgáltatásaink igénybe vétele a felhasználó számára nem jár nagyobb kockázattal, mint az Internet bármely weblapjának felkeresése vagy mint egy email elküldése. Javasoljuk, hogy vírus és spyware védelmi szoftvereket használjon állandó adatbázis-frissítéssel, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit is. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Minden igyekezet ellenére előfordulhat, hogy valamelyik oldallal kapcsolatban probléma merül fel. Ha bármilyen problémát észlel a szamitogepszakuzlet.hu honlap oldalán, kérjük jelezze a hibát az ugyfelszolgalat@szamitogepszakuzlet.hu e-mail címen.

12 / 9. oldal

12.2.A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

a)hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;

b)megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

c)kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba/azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket:

vírus elhelyezése a honlapon, a honlap "túlterhelése" [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"- melése, levelekkel való "bombázása" [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing];

d)nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését; vagy

e)bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

12.3.Jóllehet látogatóink számítógépeinek biztonsága kívül esik szolgáltatásunk hatáskörén, az általánosan használt operációs rendszerek (pl. Windows) és segédprogramok biztonsági réseinek minél teljesebb tömítésére javasoljuk az azok gyártóitól beszerezhető javítások (patch-ek) rendszeres és késedelem nélküli telepítését.

12.4.A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Ön beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

Budaörs, 2016. április 15.

Mellékletek:

-M/1. – Elállási/felmondási nyilatkozat – minta;

-M/2. – Elállási/felmondási tájékoztató.

VNM Zrt.

12 / 10. oldal

1. számú melléklet

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

Címzett: VNM Zrt. – szamitogepszakuzlet.hu webáruház (a továbbiakban: Szolgáltató)

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozattal

gyakorlom elállási/felmondási jogomat

az alábbi termék/ek adásvétele tekintetében:

A fogyasztó neve: ____________________________________________________________________________

A fogyasztó címe: ____________________________________________________________________________

Termék(ek) megnevezése: _____________________________________________________________________

________________ __________________________________________________________________________

________________ __________________________________________________________________________

Megrendelésszám: ____________________________________

Átvétel időpontja: _____________________________________

Telefonszám: _________________________________________

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól függetlenül, valamennyi ellenszolgáltatást a következő bankszámlaszámra a Szolgáltató átutalással fizesse vissza.*

Bankszámla tulajdonos: _______________________________________________________________________

Számlavezető bank neve: ______________________________________________________________________

Bankszámlaszám: ____________________________________________________________________________

Tudomásul veszem, hogy a hibásan vagy egyéb okból olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

Kelt: _________________ (helység); 20_________________. (dátum).

.......................................................

A fogyasztó aláírása

* Opcionális, nem kötelező kitölteni.

12 / 11. oldal

2. számú melléklet

E L Á L L Á S I / F E L M O N D Á S I T Á J É K O Z A T A T Ó

AZ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOGRÓL

Ön, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, amennyiben a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult a szerződést 14 napon belül indokolás nélkül felmondani.

Az elállási/felmondási határidő a(z)

a)szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b)termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c)több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d)több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;

e)termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a Szolgáltatóhoz eljuttatni (elektronikus úton az ugyfelszolgalat@szamitogepszakuzlet.hu e-mail címre küldött levél útján, telefaxon a 06-1-878-1847-es számra küldve vagy postán a VNM Zrt. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. levelezési címére). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt [a)-d)] határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az alábbi címen: VNM Zrt. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt (ideértve a 14. napot is) elküldi a terméket.

Tájékoztatjuk, hogy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12 / 12. oldal